ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ Ή ΜΗ ΧΩΡΟΥΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΜΕΣΑ. ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΒΑΦΗΣ ΣΕ ΠΛΟΙΑ, ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΟΠΩΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ, BALLAST TANK, FORE PEAK, AFTER PEAK κ.λ.π.
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram